GDO’YA HAYIR, İSRAFA HAYIR. EĞİTİME BİLİNÇLENMEYE EVET !!

GDO’YA HAYIR, İSRAFA HAYIR. EĞİTİME BİLİNÇLENMEYE EVET !!

Kaba bir tarifle GDO bazı canlıların başka canlılardaki üstün genler ile melezlenerek daha güçlü ve verimli canlılar elde edilmesine olanak sağlayan bir düzendir.

Doğanın genel dengesi gibi genel ve klişe bir giriş yapmak isterdim ama sanırım artık klişeleri bile özleyeceğimiz bir zamana doğru hızlı hızlı ilerliyoruz. Dünya nüfusu 7.2 milyar olmuş, öngörülene göre de 2050 yılına kadar bu sayıya 2 milyar daha insan katılacak. Bu demektir ki 2 milyar boğaz daha doyurulmalı. Tabi ki dünyada her şey paralel olarak büyümüyor. Yeni gelen nüfusun yemek, yatacak ısınacak ve çalışacak alanlara ihtiyacı var. Bu daha fazla ağaç kesilmesi, daha fazla tarım arazilerinin üzerlerine bina dikilmesi demek. Yaşam alanlarının yüz ölçümlerinin artması sera gazlarının etkisini bir o kadar artırıyor. Buzullar eriyor, tsunamiler oluyor, kesilen ağaçlardan dolayı hortumlar çıkıyor. Sanırım doğa bir şekilde kendi dengesinin kendinden alanı geri almaya çalışarak korumaya çalışıyor.

Hükümetler arası İklim değişikliği Paneli (IPCC), geçtiğimiz mart ayında , dünyanın gıda tedariğinin şimdiden tehlike altında olduğu açıklamasını yaptı. IPCC raporunun yazarlarından iklim bilimcisi Michael Oppenheimer , “ son 20 yıldır, başta çeltik, buğday, mısır olmak üzere ürün – verim artış oranında yavaşlama yaşanıyor” diyor ve ekliyor “bazı bölgelerde verim artışı tamamen durdu. Benim kişisel görüşüme göre, gıda sistemlerinin bozulması iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı en büyük tehlike.” Çok değil 50 yıl önce bu duruma benzer bir durumla karşılaşıldığında 1970ler ve 1980lerde yaşanacak kıtlıkların başta Hindistan olmak üzere yüz milyonlarca insanın açlıktan ölebileceği ön görülmüştü. Bu durumu bitkilerin verimini artıran ıslah çalışmaları ile Yeşil Devrimi getiren Norman Borlaug çözüm getirmişti. Milyonlarca insanın hayatını kurtarmış, bu başarısı Nobel barış ödülüne layık görülmüştü. Şimdi aynı mucizevi başarının 2050 yılına kadar tekrar ve sanırım daha güçlü olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu durumda teknolojinin devasa yükselişi ile birleştirilen yeşil devrim bize GDO olarak geri dönüyor.

GDO çalışmaları yani başka türden gen alınmasını taşıyan pirinçlerinde çalışmaları ve ekimi yapılıyor. Henüz piyasa çıkarılmamış olan bu çeşitlerin bir tanesi de, mısır genleri taşıdığı için beta karoten üreten ALTIN PİRİNÇ. Amacı ise dünya çapında A vitamini eksikliğiyle mücadele etmek gibi de gözükse olay daha fazla para kazanmak etrafında dönüyor böyle olunca da insan sağlığına gelecekte verebileceği riskler hesap edilmeden olay pompalanıyor.

Şuan melezlemeyle ilgili ise araştırmacılar verimi düşük fakat su altında 2 hafta kalabilen bir çeltik ile verimi yüksek olan başlık bir çeltik ile melezleme yapılmış , böylece su baskınlarına dayanıklı verimi yüksek çeltik elde edilmiş oluyor. Buda yüksek verimli ve aynı zamanda dayanıklı gıda kaynağı demektir ki, amaç verimi artırmak.

GDO (Genetiği değiştirilmiş organizma), aklımızda çağrışım yapan çılgın doktorları getirdiğinden midir yoksa yaratabileceği olumsuz etkileri bilmediğimizden midir bilinmez ama hayatımızda şuan için yer almasını istemediğimiz bir gerçek. Birde tohumların saklanmasına müsaade edilmemesi ekonomik mi yoksa etkisel kaygılardan mı geliyor bunlarında çözümlenmesi gerekmektedir. Oysa bilim dünyası GDO olmadan da dünyadaki açlık tehlikesine özellikle okyanuslarda çevresel etkiyi en aza indiren yöntemlerle balık yetiştiriciliğinin ciddi biçimde çare olacağını söylemekte. Ayrıca geleneksel yöntemler ile yapılan tarımda basit iyileştirmeler ile verimin en az %25 arttırılabileceği ortaya konmuştur . Ayrıca çağımızın bana göre en büyük hastalığı olan israf konusunda yapılacak ciddi çalışmalar ile yiyecek kıtlığı tehlikesi kesinlikle uzun yıllar boyunca gündeme dahi gelmeyecektir. Basit bir örnek vereyim Türkiye dünyada sebze ve meyve üretiminde ilk 10 içerisinde yer alır ve bizde hasattan sofraya geçen süreçte üretilen değerin en az %50 si tüketilmeden çöp olmaktadır . Gerisini siz düşünün artık . Yada bir başka örnek size , tüm dünya nüfusunu doyuracak kadar buğdaygiller geri kalmış toplumların eğitilmemesi yüzünden gene buralarda toprakta kalmaktadır .

Sivil toplum kuruluşlarına , dev market zincirlerine , üretim aşamasında bilinçli üreticilere çok ama çok ciddi görevler düşmektedir. Dünyada ki bu akıl almaz israfın önüne geçilmelidir aksi takdirde açlık boyutlarındaki baskı yüzünden GDO lu ürünlere kapıları açarak kendi geleceğimiz konusunda belirsizlik yaratmaya devam edeceğiz .

GDO için size basit bir örnek vermeye çalışalım ki konunun aslında nasıl sayısız tehlike içerdiğini anlayabilelim. Kauçuk ağacına keçi geni naklederek keçi sütü özelliklerine sahip kauçuk ağacından süt elde edilebilir . Bu sütün ise bize ne getireceği hiç belli değil.

Dünyanın ilk oluşumundan bu yana bitkiler, hayvanlar ve sanırım tüm canlılar uzun yıllar içinde değişime uğrayarak bulundukları şartlara ayak uydurmaktadır. Bu bin yıllar içinde olduğundan, rahatsız edici kısmı ve sonuçları karşılaştırma şansımız veya incelemeye zamanımız olmakta. Şuan yapılması gereken kendini geliştirecek zamanı olmayan dünya ve gıda kaynakları için ne yapmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz kısmına açıklık getirmek.

GDO ya karşı olmak yetmez bunu İSRAFIN önüne geçerek desteklemek gerekir.

GDO’ YA HAYIR. İSRAFA HAYIR . EĞİTİME , BİLİNÇLENMEYE EVET .

………………..

НЕТ – ГМО.  НЕТ – РАСТОЧИТЕЛЬСТВУ.  ДА – ОБРАЗОВАНИЮ И СОЗНАНИЮ.  

 

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ОРГАНИЗМ (ГМО).

Грубо говоря, ГМО – это целенаправленное изменение генотипа организма путем  скрещивания более мощных генов некоторых живых существ с другими живыми существами, который позволяет получить более продуктивные живые существа.

Я хотел бы сделать общее введение по стереотипам, как общий баланс природы, но я думаю, что мы уже движемся с высокой скоростью к тому моменту, когда нам очень будет не хватать привычный нам стереотип. Население мира достигло 7,2 миллиарда человек,  по прогнозам в 2050 году к данному числу присоединится еще 2 миллиарда человек. Это означает, что еще 2 миллиарда человек должны насытиться. Конечно же, в этом мире не все растет параллельно. Вновь прибывшее население нуждается в питании,  в пространстве для проживания и работы. Это означает, что увеличится вырубка деревьев, а так же означает, что больше зданий будет построено на сельскохозяйственных землях. Увеличение площади поверхности обитания повышает влияние парниковых газов. В результате чего тают ледники, происходят цунами, так же из-за вырубки деревьев образуются торнадо. Я думаю, что природа, пытаясь вернуть отнятую другими свою площадь,  пытается таким образом защитить себя.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), в марте прошлого года, сообщила, что производство продуктов питания в мире уже под угрозой. Ученый по климату Майкл Оппенгеймер (Michael Oppenheimer), автор доклада МГЭИК говорит: “В последние 20 лет, такие основные продукты питания, как рис, пшеница, кукуруза, – переживают медленное повышение урожайности”, и добавляет: “В некоторых областях повышение урожайности полностью остановилось. По моему личному мнению, деградация системы продуктов питания, наибольшая опасность, связанная с изменением климата”. Не так давно, 50 лет назад, когда мир сталкивался с подобной ситуацией, была предвидена нехватка продуктов питания в 1970-ых и 1980-ых годах и была предположена гибель сотен миллионов людей от голода в первую очередь в  Индии. Норман Борлоуг (Norman Borlaug) для решения данной ситуации, а так же для повышения эффективности племенной работы растений совершил Зеленую революцию. За успех и спасение жизни миллионов людей мира, Норман Борлоуг (Norman Borlaug) был награжден Нобелевской премией. Я думаю, что теперь подобный чудесный успех необходимо продолжать и выполнять более мощным образом до 2050 года.  В этом случае, огромный рост технологий в сочетании с Зеленой революцией возвращается к нам обратно в виде ГМО.

Рис, выращенный путем ГМО, т.е. путем использования генов, взятых из других видов риса, выращивается таким же образом, как и обычный рис.  Один из этих сортов – это ЗОЛОТОЙ РИС, который еще не вынесен на рынок, и  который носит гены кукурузы и производит бета-каротин. Хотя кажется, что основная цель – это дополнение дефицита витамина «А» во всем мире, событие вращается вокруг зарабатывания больше денег, в данном случае  событие развивается без обращения внимания на риски для здоровья человека в будущем.

Сейчас исследователи скрестили рис, низкой продуктивности, но имеющую способность находиться под водой в течение 2-х недель с рисом высокой продуктивности, в итоге получили рис высокой продуктивности и устойчивым к затоплениям. Это означает, что с целью увеличения эффективности получен продукт высокой продуктивности и в то же время надежный продуктовый источник.

Точно не определив, либо из-за того, что привело к появлению сумасшедших докторов, либо, не зная возможные негативные последствия, но истина в том, что на данный момент мы не желаем присутствия в нашей жизни ГМО (генетически модифицированных организмов). Необходимо решить, запрет на хранение семян, выгодно с точки зрения экономии или  это аффективные проблемы. Тем не менее, ученые в мире науки говорят, что возможно противостоять мировому голоду без ГМО, путем разведения рыбного хозяйства вокруг мирового океана  с минимальным воздействием на окружающую среду. Кроме того, традиционные методы и простые улучшения в сельском хозяйстве показали, что урожайность может быть увеличен, по крайней мере, на 25%. Кроме того, угроза нехватки продовольственных товаров, безусловно, даже не будет включен в повестку дня на протяжении многих лет, в случае выполнения серьезных работ по исключению расточительства, что на мой взгляд является серьезной болезнью. Приведу вам простой пример, Турция находится в десятке в мире по выращиванию фруктов и овощей, но в промежутке от урожая до стола часть продукции, которая уходит на отходы составляет не менее 50%. Об остальном вы подумайте сами. Или другой пример, злаковые культуры, достаточные чтобы накормить население планеты из-за отсутствия образования слаборазвитых обществ до сих пор остаются в почве.

Очень серьезные задачи ложатся на плечи общественных организаций, гигантских сетей супермаркетов, производителям в стадии производства. Необходимо срочно приостановить расточительство в мире, в противном случае, из-за давления голода, открыв свою дверь продуктам ГМО, мы будем продолжать создавать неуверенности в завтрашнем дне.

Постараюсь привести вам простой пример на тему ГМО, чтобы понять какие многочисленные опасности содержит данная тема. В результате пересадки генов козы в каучуковое дерево, можно получить молоко из каучукового дерева, подобное козьему молоку. Какие последствия повлечет за собой такое молоко не известно.

В мире растения, животные и все живые существа с момента появления на земле, изменяются и приспосабливаются к условиям жизни на протяжении многих лет. Из-за того, что данные изменения происходят на протяжении тысячелетий, у нас есть время для исследования или обзора. Что мы должны сделать сейчас, это внести некоторую ясность, как мы должны действовать и что должны сделать, чтобы улучшить себя и мировые запасы продовольствия.

Не достаточно, чтобы быть против ГМО, мы должны поддерживать свои позиции уменьшая РАСТОЧИТЕЛЬСТВО.

 

НЕТ – ГМО.  НЕТ – РАСТОЧИТЕЛЬСТВУ.  ДА – ОБРАЗОВАНИЮ И СОЗНАНИЮ.  

Türkay ÇİÇEK

Share this post