Gıda Güvenliği Politikamız

Evren Yemek A.Ş.`nde hazırlanarak tüketime sunulan her türlü ürünü fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik tehlikelerden arındırılmış şekilde üreterek ve besin değerlerinin en yüksek seviyede muhafaza ederek müşterilerimize sunmak, temel amacımızdır.

İçinde bulunduğumuz iş kolu ile ilgili yasa ve tüzüklere uygun şekilde üretim yaparak, yetkili resmi kuruluşların, müşterilerimizin ve Evren Yemek A.Ş. olarak bizlerin gıda güvenliği gereksinimlerini karşılamak üzere gıda güvenliği sistemini oluşturma, uygulama, sürekli geliştirme temel hedefimizdir..

Gıda güvenliği topluma karşı hem ahlaki hem de yasal sorumluluğumuzdur.

Beslenme gibi insan sağlığını direkt etkileyen bir konuda aldığımız sorumluluğun tamamen bilincindeyiz.

Müşterilerimize hakettikleri “SIFIR HATALI” ürünleri sunabilmek için tüm süreçlerimizi, “ÖNLEYİCİ YAKLAŞIM” ilkesine dayanan HACCP Yönetim Sistemi’ne göre yönetiyoruz.

Doğru planlama herşeyin başı

Nasıl Yönetiliyor ?

  • Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin bulunduğu HACCP Ekibi oluşturulur.
  • Ne yapıldığının tam olarak atlanmadan görülebilmesi için, ürünler ve akış şemaları hazırlanır, yerinde doğrulanır.
  • Satınalma, üretim ve servis süreçlerinin her aşamasında oluşma olasılığı bulunan tüm risk ve tehlikeler belirlenmektedir
  • Bu risklerin oluşmadan engellenebilmesi için önleyici tedbirler, ölçümler ve hedef değerler ve limit değerler belirlenir.
  • Her bir yönetim sistemi elemanının standartlara ve belirtilen şartlara uygunluğu, belirlenen limit değerlerin hedeflere ulaşmadaki etkinliği ürün analizleri ve mutfak denetimleri ile değerlendirilir.
  • Bu değerlendirmeler sonucunda iyileştirme planları oluşturulur.

 

Denetimi Elden Bırakmıyoruz

  • Analiz : Güvenli gıda üretildiğini teyid etmek, konulan standartların yeterli olduğunu doğrulamak amacıyla rutin olarak tüm ürünlerin ve kullanılan işletme sularının analizleri bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmakta, ve analiz sonuçları müşterilerimize bildirilmektedir.
  • Denetim ve Kontrol : Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi elemanlarının standartlara ve belirlenen şartlara uygunluğunun kontrol edilmesi için üretimden bağımsız olarak faaliyet gösteren Kalite Güvence Departmanı tarafından denetim ve kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Uygulanan rutin mutfak denetimlerinde personel ve ekipmanlardan mikrobiyolojik kültürler alınmakta, dezenfeksiyon işlemlerinin doğruluğu kontrol edilmektedir.