Kaliteli ürün almak kadar uygun saklama ve izleme sistemlerinin oluşturulması da önemlidir.

Üretimde kullanılan hammadde, yarı mamul ve mamul ürünlerin birbirini etkilememesi, ürün özelliklerinin bozulmadan muhafaza edilmesi, ürün raf ömrü içerisinde tüketiminin sağlanması için belirlenmiş belli başlı yöntemler ışığında bir depo yönetimi uygulanmaktadır.

Hammadde, yarı mamul ve mamullerin doğal yapılarını bozmayacak koşullarda, gereken sıcaklıkta ve tekniğine uygun olarak güvenli şekilde muhafaza edilmekte ve ürünler sürekli izlenmektedir.